• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2016.08.31 - zmiany w obowiązkach dot.zawierania umowy o pracę


(10/16)

Od dnia 1.09.2016, w związku ze zmianami w kodeksie pracy, pracodawca zobowiązany będzie do podpisania umowy o pracę z każdym nowym pracownikiem przed dopuszczeniem tegoż pracownika do wykonywania pracy.

Przypominamy, że także obowiązkowe przed rozpoczęciem pracy jest posiadanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, i co najmniej wstępne szkolenie BHP. Jeśli praca wykonywana jest na takim samym stanowisku jak w poprzednim miejscu zatrudnienia te dokumenty (w tym przypadku szkolenie okresowe), jeśli zachowują ważność, mogą być przeniesione z poprzedniego miejsca pracy.

 

 


 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00