• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2016.09.14 - obowiązek rozliczenia urlopu za rok 2015


(13/16)

Przypominamy, że pracodawcy mają obowiązek udzielenia pracownikom zaległego (nie rozliczonego z 2015 roku) urlopu wypoczynkowego do końca września. Urlop uznaje się za udzielony, jeśli rozpocznie się nie później niż w ostatnim dniu września. 

Za nieudzielenie zaległego urlopu w tym terminie grozi pracodawcy grzywną w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Warto dodać, że udzielenie urlopu (poza okresem wypowiedzenia) może odbyć się wyłącznie na wniosek pracownika, a pracownikowi za to, że nie wystąpi o urlop nie grozi nic (sic !)

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00