• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2016.12.27 - drastyczne zmiany podatkowe w roku 2017


(16/16)
 

Od 1 stycznia 2017 r. jak niestety co roku, nastąpią zmiany w sposobie rozliczania podatków dochodowych i VAT. W tym roku zmiany te z cała pewnością możemy określić jako drastycznew większości na niekorzyść podatnika w szczególności ze względu na podwyższenie sankcyjności przepisów podatkowych.

Dlatego też nie tyleż proszę, co wręcz zobowiązuję Państwa do szczegółowego zapoznania się z informacjami, które będę w najbliższym czasie sukcesywnie zamieszczał na stronie www.

Najważniejsze ze zmian to :

W podatku VAT :

  1. Zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego.

  2. Sankcja do 100% za nierzetelne rozliczanie podatku VAT

  3. Prawo do odmowy rejestracji i do wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT

  4. Likwidacja kwartalnego rozliczania podatku VAT przez niektóre podmioty

  5. Deklaracje VAT składane elektronicznie

  6. Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych i towarów z kategorii metali szlachetnych

  7. Ograniczenie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym

W podatkach dochodowych :

  1. Faktury płacone gotówką w wielu przypadkach nie będą kosztem uzyskania przychodów !

  2. Zmiana limitów obowiązujących do prowadzenia pełnej księgowości.

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00