• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2016.12.27 - zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego VAT


(17/16)
 

To jedna z niewielu zmian na korzyść podatników. Od 1 stycznia 2017 r. limit wartości sprzedaży w roku poprzedzającym/bieżącym (proporcjonalnie do okresu działalności) uprawniającej do zwolnienia z VAT zostanie podniesiony do 200.000,00 zł.

Do wartości sprzedaży uprawniającej do korzystania ze zwolnienia nie wlicza się (oprócz oczywiście kwoty podatku) także :

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.


Osoby, które w roku 2016 utraciły prawo do zwolnienia, gdyż przekroczyły obecny limit obrotu (150.000.00 zł) a nie przekroczyły nowego limitu (również proporcjonalnie dla podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności w trakcie roku) mogą z dniem 1.01.2017 powrócić do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.


 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00