• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2016.12.28 - prawo do odmowy rejestracji i do wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT

 

(19/16)

 

Wprowadzono szereg zmian dotyczących zasad rejestracji i wyrejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego :
 

Naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania, jeżeli:

   1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub

   2) podmiot ten nie istnieje, lub

   3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

   4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.
 

Naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podatnika z rejestru VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

   1) podatnik nie istnieje lub

   2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

   3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub

   4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

a także podatnika, który:

   1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy i nie będzie prowadził czynności opodatkowanych, lub nie zawiadomi o tym naczelnika US, lub

   2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub

   3) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub

   4) wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub

   5) prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej

 

UWAGA ! Wykreślenie podatnika, być może zależne czasami od uznaniowości i „widzimisię” urzędnika, bez poinformowania podatnika o tym fakcie, w sposób bezpośredni obciąża jego odbiorców. Tracą oni możliwość odliczenia VAT zawartego w fakturach od danego podatnika.

Dlatego należy uważnie i stale sprawdzać podmioty gospodarcze, z którymi firma współpracuje. Można tego dokonać poprzez drukowanie potwierdzeń statusu VAT podmiotów, poprzez Portal Podatkowy MF.

 

 


 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00