• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2016.12.31 - transakcje gotówkowe powyżej limitu nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów


(24/16)
 

Od 1.01.2017 nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków (lub ich części), dla których płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji (bez względu na ilości wynikających z niej płatności) przekraczającej 15.000,00 nie została dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego (np. rachunku bankowego, karty płatniczej, systemu pośredniczącego typu PayPal/PayU, także kompensaty lub barteru). Ograniczenie dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (nie dotyczy zakupów od osób fizycznych).

Należy zauważyć, że pojęciejednorazowej wartości transakcji” nie zostało nigdzie zdefiniowane. Zgodnie z wykładnią Sądów Administracyjnych (WSA Opole II SA/Op 469/13; NSA - II GSK 1059/14) jest to „ogólna/łączną wartość wierzytelności bądź zobowiązań określoną w umowie pomiędzy tymi samymi przedsiębiorcami.” Jednocześnie podpisanie kilku umów dotyczących tej samej transakcji zamiast jednej, bez mozliwości wskazania racjonalnego powodu takiego działania „W ocenie organu /.../ miało na celu obejście art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.”

Tak więc pojęcie transakcji do celów rozliczeniowych należy traktować bardzo szeroko. Jako „całość” transakcji zostaną potraktowane wszystkie trwające przez dłuższy czas umowy usługowe (najem, księgowość, doradztwo prawne, serwis IT, licencje na oprogramowanie itp.), umowy o podwykonawstwo do trwającego dłuższy czas kontraktu, umowy samozatrudnieniowe, itp., nawet jeśli zostaną rozbite na okresy krótsze (miesięczne/kwartalne/roczne). Podobnie może zostać zakwalifikowana stała obsługa bezumowna.

Ponieważ do klienta należy prawidłowe zakwalifikowanie i opis ponoszonego kosztu, w przypadkach wątpliwych sugerujemy, w kontakcie z prawnikiem, odpowiednią konstrukcję umów, tak, aby w razie potrzeby stanowiły one odpowiedni materiał dowodowy co do rzeczywistych zamiarów stron dotyczących okresu trwania danej transakcji.

Uregulowania powyższe nie odnoszą się do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczała dotychczasowego limitu (15.000 euro), oraz do płatności dotyczących kosztów roku 2016 i poprzednich.

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00