• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Limity przychodu w roku 2015

- kwota przychodu zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2016 :

5.092.440 zł

- kwota obrotu brutto (za wyj. niektórych usług finansowych) pozbawiająca w 2016 przywilejów „małego podatnika” VAT (uproszczona amortyzacja, VAT kwartalny, metoda kasowa i in.) :

5.092.000 zł

- kwota po przekroczeniu której nie przysługuje w 2016 prawo do prowadzenia rozliczeń podatkowych w formie ryczałtu ewidencjonowanego :

636.555 zł

Limit zwolnienia z VAT-u (niezmienny - złotówkowy) :

150.000 zł

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00